Korbo Blocks Edu 1

Korbo Blocks to nie tylko tworzenie ruchomych konstrukcji w większych i mniejszych rozmiarach. To też wspaniałe klocki edukacyjne, które wspierają rozwój starszych
i młodszych dzieci na wielu płaszczyznach. Doskonale sprawdzają się jako narzędzie wspierające rozwój kompetencji miękkich (myślenie kreatywne, logiczne, umiejętność współpracy). Z powodzeniem można je też wykorzystać jako konkrety w realizacji obszarów edukacji matematycznej, przyrodniczej czy polonistycznej. Są też świetnym rozwiązaniem, dzięki któremu w prosty i przejrzysty sposób możemy wyjaśnić bardziej zawiłe rzeczy. I tak dzięki Korbo Blocks możemy wprowadzić uczniów w świat kodowania już od najmłodszych lat.

Dzięki zestawom Korbo Blocks łączymy zabawę z nauką kodowania bez komputera, ekranu czy też robotów edukacyjnych. Co więcej, możemy je wykorzystać do gier i zabaw związanych z kodowaniem, rozwijających również myślenie kreatywne i algorytmiczne kształtując również, poprzez pracę w parach i grupach, umiejętności społeczne.

Wszystkie nasze ćwiczenia, gry i zabawy, nie tylko te związane z kodowaniem, zostały opracowane przez nauczycieli, pedagogów, rodziców i przede wszystkim z sukcesem wprowadzone i sprawdzone podczas zajęć z dziećmi.

Zestawem dedykowanym do ćwiczeń związanych z kodowaniem jest Zestaw Korbo CODE, który zawiera 420 elementów podręcznik do nauki kodowania bez ekranu, stworzony przez zespół Mistrzów Robotyki. Wewnątrz niego znajdują się proste zadania wprowadzające dzieci w świat kodowania, a także kilka trudniejszych wyzwań, pozwalających zrozumieć dzieciom czym są powtórzenia, funkcje w kodowaniu a nawet warunki. Zestaw ten przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz klas 1-3 szkoły podstawowej.

Czy to oznacza, że za pomocą tego zestawu możemy tylko kodować? Otóż nie – świetnie sprawdzi się on również do zabawy swobodnej czy kierowanej przez nauczyciela. Możemy też wykorzystać ten zestaw w grach logicznych, a także z jego pomocą tworzyć wyzwania związane z budowaniem większych konstrukcji, takich które zaangażują całą klasę.

Zestaw zawiera 40 żółtych plansz, które możemy ze sobą łączyć w taki sposób, jak puzzle. Zestaw ten to także 160 kół zębatych w czterech kolorach, 120 ośmiokątnych walców w tych samych kolorach co koła zębate, a także 40 żółtych łączników prostych i 40 żółtych łączników krzyżowych.

Za pomocą łączników prostych możemy bardzo szybko połączyć ze sobą różne elementy. Łączniki krzyżowe natomiast dają nam możliwość rozprowadzenia ruchu obrotowego kół zębatych w różnych osiach.

W końcu mamy korbkę, dzięki której w prosty sposób możemy poruszać naszą konstrukcją. Osiągamy więc to, co daje dzieciom na prawdę dużo radości – ruch naszych konstrukcji.

Podsumowując, w zestawie znajdują się takie elementy jak plansze, koła zębate, walce, łączniki proste i krzyżowe oraz korbki.

Całe pudełko Korbo CODE możemy podzielić na 10 zestawów, czyli rozdzielić po równo dla dziesięciu grup. I właśnie w taki sposób przygotowane są ćwiczenia w podręczniku – pozwalają na jednoczesną pracę wielu grup / par – ucząc nie tylko kodowania poprzez zabawę ale też rozwijając umiejętność współpracy w grupie, czy też myślenia logicznego i kreatywności.