Monthly Archive: sierpień 2020

Kodowanie trasy z punktu A do B

Wyznaczanie trasy to jedno z kilku świetnych zadań łączących elementy konstrukcyjne Korbo Blocks oraz ćwiczenia kodowania i rozwijania myślenia logicznego. Poniżej przedstawiamy jedno z zadań z podręcznika Koduj z Korbo – Korbo Code.  Nauczyciel...

Układ współrzędnych – Karta pracy

Układ współrzędnych to jedno z dodatkowych narzędzi, które można wykorzystać z elementami Korbo Blocks. Poniższe karty pracy zaprojektowane są w skali 1:1, czyli bezośrednio na karcie pracy można położyć platformy. Można go wykorzystać na...

Korbo STATKI

Statki to popularna gra świetnie wykorzystująca działania na układzie współrzędnych. Jej celem jest odnalezienie pozycji wszystkich statków przeciwnika rozmieszczonych na planszy właśnie w układzie współrzędnych. Zgadywanie polega właśnie na opisie miejsca w którym statek...

Zajęcia teambuilding’owe z Korbo

Korbo jest świetnym narzędziem do kształtowania kompetencji miękkich, w tym m.in. umiejętność pracy w zespole, umiejętności negocjacyjne i rozwój kreatywności. Organizując ćwiczenia rozwijające umiejętność pracy zespołowej dobrze jest zaplanować je w oparciu o pracę...

Korbo Sudoku

Celem zadania jest najpierw odwzorowanie zadania z karty pracy na platformach a następnie takie rozłożenie kolorów, aby żaden z nich nie pojawił się więcej niż raz, w każdej kolumnie i wierszu. Co więcej, w...